ROI-החזר על ההשקעה

פרמטר חשוב מאין כמותו לחישוב כדאיות של קמפיין פרסומי.

ROI=Return On investment.

הפרמטר מחושב ע"י שימוש בפרמטרים : הרווח מההשקעה בניקוי ההשקעה. לעתים מחלקים את התוצאה בפרמטר ההשקעה.

בראש ובראשונה רצוי שה-ROI יהיה חיובי.